Hjælp til mennesker med nedsat funktionsevne og deres pårørende

Det kan måske føles lidt udmattende undervejs, men en neuropsykologisk undersøgelse er besværet værd. Formålet er at stille så præcis en diagnose som muligt, og følgelig at hjælpe bedst muligt med følgerne. Det giver ro for både patient og pårørende at få klarlagt hvor svækket patienten er som følge af en hjerneskade eller nedsat funktion i hjernen.

Borgeren skal selvfølgelig have den rehabilitering og støtte som han eller hun har brug for. Det er også vigtigt at lære små ‘work-arounds’ på udfordringer i hverdagen, i forhold til rutiner der ikke kan udføres som før, som en følge af funktionsnedsættelsen eller skaden. 

Netop dette har Vejlefjord Rehabiliteringscenter specialiseret sig i. At gøre borgeren så stærk og selvhjulpen som det er muligt, så patienten får selvtillid til at klare hverdagen. Vejlefjord kan også tilbyde målrettet træning og støtte over en længere periode.

Det er via neuro-psykologiske undersøgelser at rehabiliteringen kan blive optimal for den enkelte. Ved en undersøgelse kortlægges eventuelt nedsatte funktioner, og ændringer i patientens sprogfunktion eller følelses-register. Psykologer som er eksperter i hjernens funktioner udfører undersøgelsen, ved hjælp af samtale, mundtlige og skriftlige prøver, og der kan også være prøver der udføres på en computer. Klik her og læs mere.

Pårørende er velkomne i den indledende samtale, og ægtefæller eller andre nære samlevere vil typisk være i stand til at udpege de ændringer i adfærd som undersøgelsen snart efter vil kortlægge. Undersøgelser er typisk kortvarige men kan vare op til et par timer, og også fordeles over flere sessioner, så det ikke bliver for meget for patienten.