Struktureret terapiform der udfordrer dine tankemønstre

Vejlefjord Rehabilitering tilbyder et struktureret terapiforløb med en psykolog, der handler om at afprøve nogle kognitive redskaber, der gør, at barnet eller den unge får en anden måde at tænke på.

Hvis du oplever en altoverskyggende mistrivsel i din hverdag – tankemylder, stress, ubehag og generelt bare følelser, der medvirker til og påvirker din livskvalitet i en dårlig retning, så kan kognitiv terapi være vejen ud af den mørke tunnel. Du kan gøre noget ved problemet i samarbejde med én af psykologerne fra Vejlefjord Rehabilitering.

Med kognitiv adfærdsterapi får du ”svesken på disken”. Her fokuserer man netop på de tanker og adfærdsmønstre, der skaber problemer i dit liv for netop derudfra at ændre kurs og tankemåde. Med udgangspunkt i det (eller de) problem(er), der hindrer og undertrykker dig i at leve det liv, du ønsker, kan du med en psykolog på Vejlefjord Rehabilitering udforske, hvilke forhold der bidrager til, at du er følelsesmæssigt belastet.

Man kommer på en rejse ind i sig selv og sine tanker, når man ud fra aftalte temaer og emner gennem kognitiv terapi sammen finder frem til, hvor det er, at skoen trykker i dit liv. Få livskvaliteten tilbage og kontakt Vejlefjord Rehabilitering om et forløb med kognitiv terapi.